نکات مهم پاسپورت

طریقه گرفتن پاسپورت افرادی که قصد خروج از کشور را دارند، در ابتدا باید گذرنامه دریافت کنند. آنها باید، با ارائه مدارک مورد نیاز برای دریافت پاسپورت که شامل اطلاعات هویتی، یک قطعه عکس مخصوص پاسپورت و سایر اطلاعات مورد نیاز گذرنامه است. ساکنین کشور های مختلف در سراسر جهان برای خارج شدن از کشور […]