0 (بدون بررسی)
pattaya
از 0 ت
0
(0 بررسی)
استعلام
مدت زمان

7 شب و 8 روز

نوع تور

تور ویژه

اندازه گروه

نامحدود

زبان

تایلندی

درباره تور گردشگری

جدول قیمت تور تایلند | پاتایا+بانکوک:

ﺗﻮر پاتایا+ بانکوک 1402/ ﭘﺮواز ﻣﺎﻫﺎن / 7 ﺷﺐ و 8 روز // 4 ﺷﺐ پاتایا+ 3 ﺷﺐ بانکوک

                                             ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮواز رﻓﺖ : 30 آﺑﺎن و 2 و 7 و 9 آذر

نام هتل ﻗﯿﻤﺖ ۲ ﺗﺨﺘﻪ(ﻫﺮ ﻧﻔﺮ) ﻗﯿﻤﺖ ۱ ﺗﺨﺘﻪ (ﻫﺮ ﻧﻔﺮ) ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ۶ ﺗﺎ ۱۲ ﺳﺎل (ﻫﺮ ﻧﻔﺮ) ﮐﻮدک ﺑﺪون ﺗﺨﺖ ( ۲ ﺗﺎ ۶ ﺳﺎل)
The Grand Day Night***
Forum Park Hotel****
٣٥,٦٠٠,٠٠٠ تومان ٤٠,٣٠٠,٠٠٠ تومان ٣٤,٢٨٠,٠٠٠ تومان ٣٠,٧١٠,٠٠٠ تومان
Crystal Palace*****
PJ Watergate Hotel***
٣٦,٢٥٠,٠٠٠ تومان ٤٢,٧٠٠,٠٠٠ تومان ٣٣٩٨٠٠٠٠ تومان ٣٠,٩٠٠,٠٠٠ تومان
Beston****
ibis Bangkok Sathorn****
٣٦,٨٩٠,٠٠٠ تومان ٥١,٥١٠,٠٠٠ تومان ٣١,١٢٠,٠٠٠ تومان
***Welcome Plaza
****Twin Towers
٣٧,١٠٠,٠٠٠ تومان ٤٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان ٣٦,٧٠٠,٠٠٠ تومان ٣١,٢٠٠,٠٠٠ تومان
Sunshine Hotel andResidences***
Manhatan Bangkok ****
٣٩,٢٠٠,٠٠٠ تومان ٤٦,٥٠٠,٠٠٠ تومان ٣٧,٩٠٠,٠٠٠ تومان ٣٢,٦٠٠,٠٠٠ تومان
Sunbeam Hotel Pattaya****
Mercure Makkasan****
٤٠,٥٠٠,٠٠٠ تومان ٤٧,٧٠٠,٠٠٠ تومان ٣٨,٢٠٠,٠٠٠ تومان ٣٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان
The Green Park****
Baiyoke Sky****
٤٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان ٥٢,٨٠٠,٠٠٠ تومان ٣٩,٥٠٠,٠٠٠ تومان ٣٣,٧٠٠,٠٠٠ تومان
A One New Wing****
Grand Mercure Atrium*****
٤٣,٨٠٠,٠٠٠ تومان ٥٥,٦٠٠,٠٠٠ تومان ٤١,٧٠٠,٠٠٠تومان ٣٤,٢٠٠,٠٠٠ تومان
The Stay****
The Coach Boutique****
٤٤,٦٠٠,٠٠٠ تومان ٥٩,١٦٠,٠٠٠ تومان ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ تومان
Discovery Beach****
Centre Point Childlom****
٤٥,٨٠٠,٠٠٠ تومان ٥٨,٦٠٠,٠٠٠ تومان ٤٢,٣٠٠,٠٠٠ تومان ٣٢,٨٠٠,٠٠٠ تومان
Garden Cliff Resort And Spa*****
The Continent Boutique*****
٤٦,٩٠٠,٠٠٠ تومان ٦٠,٦٩٠,٠٠٠ تومان ٣٥,٤٩٠,٠٠٠ تومان
Mytt beach*****
Movenpick Sukhumvit*****
٤٨,٥٠٠,٠٠٠ تومان ٦٥,١٠٠,٠٠٠ تومان ٤٥,٦٠٠,٠٠٠ تومان ٣٥,٨٥٠,٠٠٠ تومان
Holiday inn****
Amari Watergate*****
٥٥,٦٠٠,٠٠٠ تومان ٧٩,٨٠٠,٠٠٠ تومان ٣٨,٥٠٠,٠٠٠ تومان
Dusit Thani Pattaya*****
Shangri La*****
٦٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان ٩٢,٩٥٠,٠٠٠ تومان ٥٥,٧٠٠,٠٠٠ تومان ٤٠,٥٠٠,٠٠٠ تومان

مدارک لازم برای تور تایلند:

اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر از زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ، ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ٤*٦ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ، ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ، ﺗﺎئیدﯾﻪ رزرو ﻫﺘﻞ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﺮدش ٦ﻣﺎﻫﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮدی ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  تومان، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ

اطلاعات

P- برنامه تور

ﭘﺮواز ﻣﺎﻫﺎن
مدت اقامت 7 ﺷﺐ و 8 روز | 4 ﺷﺐ پاتایا+ 3 ﺷﺐ بانکوک | ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮواز رﻓﺖ : 30 آﺑﺎن و 2 و 7 و 9 آذر | ساعت های پرواز: 21:00 رفت | 21:30 برگشت

Durations

7 شب و 8 روز

Language

تایلندی

موقعیت تور

pattaya

بررسی

0/5
بدون امتیاز
(0 بررسی)
بسیار عالی
0
خیلی خوب
0
متوسط
0
خیلی ضعیف
0
بسیار بد
0
نظری برای این تور ثبت نشده - در حال نمایش 1 تا 0

نوشتن یک نظر

از: 0 ت
0 (بدون بررسی)

مالک

هادی

عضویت از 1402

بررسی سایر گزینه ها