باکو، یکی از زیباترین شهرهای جهان، در تلاقی اروپا و آسیا واقع شده است. و به دلیل وزش بادهای شدید به شهر بادها معروف است.
شهر بندری باکو، پایتخت فرهنگی، صنعتی و سیاسی آذربایجان، در ساحل غربی دریای خزر واقع شده است، در ساحل خلیج با همین نام در جنوب ناحیه‌ی شبه جزیره آبشرون، که دارای میادین نفتی غنی است. باکو از ۱۱ منطقه اداری و ۵ شهرک تشکیل شده است.

درباره آذربایجان | باکو:

جمهوری آذربایجان، بزرگترین کشور واقع در قفقاز جنوبی است که در شرق اروپا و آسیای غربی واقع شده و مرزهایی با دریای خزر دارد. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور، باکو است و زبان رسمی مردم آن ترکی آذربایجانی است. این سرزمین تا حدود دویست سال پیش جزو کشور ایران بود، اما در جریان جنگ‌های ایران و روسیه، از طریق قراردادهای گلستان و ترکمانچای به روسیه ملحق شد. در سال ۱۹۹۱، جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی از اتحاد جماهیر شوروی جدا شد و به شکل کنونی خود تشکیل یافت.