تور تایلند | پاتایا+بانکوک

جدول قیمت تور تایلند | پاتایا+بانکوک: ﺗﻮر پاتایا+ بانکوک 1402/ ﭘﺮواز ﻣﺎﻫﺎن / 7 ﺷﺐ و 8 روز // 4 ﺷﺐ پاتایا+ 3 ﺷﺐ بانکوک                                              ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮواز رﻓﺖ : 30 آﺑﺎن و 2 و 7 و 9 آذر نام هتل ﻗﯿﻤﺖ ۲ ﺗﺨﺘﻪ(ﻫﺮ ﻧﻔﺮ) ﻗﯿﻤﺖ ۱ ﺗﺨﺘﻪ (ﻫﺮ ﻧﻔﺮ) ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ۶ ﺗﺎ […]

تور تایلند | پوکت بانکوک

پوکت، جزیره ای کوهستانی و بارانی در دریای آندامان، دارای برخی از محبوب ترین سواحل تایلند است که عمدتاً در امتداد آب های شفاف ساحل غربی واقع شده اند. این جزیره خانه بسیاری از استراحتگاه های ساحلی سطح بالا، اسپا و رستوران ها است. شهر پوکت، پایتخت، دارای مغازه‌های قدیمی و بازارهای شلوغ است. پاتونگ، شهر تفریحی اصلی، کلوب های شبانه، بارها و دیسکوهای زیادی دارد.

تور تایلند | پوکت پاتایا

جدول قیمت تور تایلند: ﺗﻮر ﭘﻮﮐﺖ + ﭘﺎﺗﺎﯾﺎ 1402/ ﭘﺮواز ﻣﺎﻫﺎن / 7 ﺷﺐ و 8 روز // 4 ﺷﺐ ﭘﻮﮐﺖ + 3 ﺷﺐ ﭘﺎﺗﺎﯾﺎ   ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮواز رﻓﺖ : 23 و 25 و 30 آﺑﺎن و 2 و 7 و 9 و 14آذر نام هتل ﻗﯿﻤﺖ ۲ ﺗﺨﺘﻪ(ﻫﺮ ﻧﻔﺮ) ﻗﯿﻤﺖ ۱ ﺗﺨﺘﻪ (ﻫﺮ ﻧﻔﺮ) ﮐﻮدک […]